Bun venit!

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oşlobeni, cu sediul în comuna Bodeşti, sat Oşlobeni,str. Salciilor nr.2, judeţul Neamţ este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ. Instituţia este acreditată ca furnizor de servicii sociale din august 2007 şi avizată de ANPH. Centrul este reabilitat şi modernizat în cadrul unui proiect POR implementat de Consiliul Judeţean Neamţ în 2010- 2011.

Misiunea centrului este de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.
Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul centrului sunt persoane adulte cu handicap, conform certificatului emis de Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu Handicap Neamţ. Admiterea se face în baza deciziei de internare a CEPAH în limita locurilor disponibile. Ieşirea beneficiarilor din centru se face la cererea acestora, dacă dovedesc că pot beneficia de îngrijire şi susţinere asigurată de familie sau alte persoane, autorităţi, fundaţii, etc. De asemenea, contractul de servicii poate fi sistat dacă beneficiarul nu respectă regulamentul unităţii, are abateri repetate şi prezintă pericol pentru ceilalţi asistaţi sau chiar pentru salariaţi.